تاریخ بشر

تاریخ بشر یکی از موضوعاتی است که از دیرباز ذهن ما را به خود مشغول کرده است. اینکه ما چرا با بقیه حیوانات متفاوت هستیم؟ منشا پیدایش ما چه بوده است؟ چگونه توانستیم در عرض چند هزار سال کل زمین را به تسخیر خود در بیاوریم؟ در صورتی که به تاریخ بشر علاقه دارید، با آبان مگ همراه شوید.

دکمه بازگشت به بالا